Aktiviteter

Jubilæumsvideo

Kalender

Adgangkode

Takt og Tone


Aktiviteter
Helsingørs kongelig privilegerede Skydeselskab


SKYDNINGER:
Som det fremgår af navnet er der tale om et skydeselskab og det indebærer at der i Selskabet afholdes skydninger: 4 skydninger i løbet af sæsonen og den store årlige Kongefugleskydning, hvor den nye Fuglekonge kåres for det kommende år.

Ved de "små" skydninger mødes man i Selskabets lokaler om torsdagen, og efter en hyggelig middag, bliver der spillet som på de øvrige spilledage. Ved 21-tiden er spisesalen ryddet og der opstilles 2 skydeskiver som der skydes efter. Man har hver gang tre forsøg med tre skud: en øvelsesskive, en skive for pokalen og en skive for fadet. Ved sæsonens afslutning tælles pointene sammen for de fire skydninger og pokalen og fadet overdrages til den eller de med flest point. På de fire skydeaftener får aftenens bedste skytter en flaske portvin.

KONGEFUGLESKYDNINGEN:
I august afholdes den store Kongefugleskydning. Den starter festligt med at brødrene mødes ved Selskabets lokaler og derfra under hornmusik marcherer til den afgående Fuglekonge, der med sin Dronning inviterer på morgenmad. Efter morgenmaden marcheres stadig under musikledsagelse gennem byen inden man slutter marchen, med at tage ud til skydebanerne. Her skydes der efter de respektive plader ned: ringen/hovedet, højre vinge, venstre vinge, halen og til slut brystpladen. Når brystpladen er faldet udråbes den nye Fuglekonge. Ved den efterfølgende frokost i Selskabets lokaler uddeles medaljer for de nedskudte plader samt oftest sølvtøj til minde om den nedskudte plade.

Om aftenen er den store gallafest med brødrenes damer, præsentation af den afgående Fuglekonges skive, tiltrædelsestale af den nye Fuglekonge, storslået middag med dans til langt ud på natten.

SPILLEAFTENER:
I sæsonen er der stort set hver torsdag mulighed for at mødes i lokalerne til forskellige spil: bridge, l'hombre, billard og balut. De fleste har deres faste pladser men da ikke alle har mulighed for at møde hver gang kan man komme på som gæst ved de enkelte borde. Der bliver desuden serveret et enkelt måltid.

SÆRLIGE AFTENER:

PØLSEGILDE:
Det traditionsrige pølsegilde er brødrenes julefest med hinanden. Her serveres rigelig mad, der, bortset fra silden, kommer fra grisen.

GENERALFORSAMLING:
Generalforsamlingen afholdes i marts.

ANDRE ARRANGEMENTER:

VINTERFEST:
I den mørke tid er det rart med lidt festligheder og mulighed for samvær. Brødrene med damer afholder derfor fest med musik og middag.

ANDESPIL:
Denne tradition blev grundlagt under besættelsen og er et af efterårets store tilløbsstykker. Efter middagen med brødrenes damer starter spillet. Der bliver spillet efter de "internationale" andespilsregler, som bliver oplæst inden spillets start.

JULEFESTEN:
Dette er festen for familien og det vil sige brødrene med damer, børn og eventuelle børnebørn. Der bliver opsat stort juletræ i spisesalen, og der bliver uddelt godteposer af julemanden og danset om juletræet. De voksne har mulighed for at hygge sig med kaffe, the og glögg.

FORÅRSFESTEN:
Der er efterhånden tradition for at den regerende Fuglekonge sammen med arrangementsdirektøren står for dette arrangement med udflugt og spisning. Denne tur er naturligvis også med brødrenes damer.

LES LANCIERS:
Igennem de sidste år er der fire gange om året arrangeret danseaften med undervisning i den gamle selskabsdans Les Lanciers. Vi har været begunstiget af det tidligere Europameterpar Anette og Per Bosholt som undervisere og det er endnu en festlig aften med brødre og deres damer.