Aktiviteter

Kalender

Adgangkode

Takt og Tone

 

 

 

 webmaster    
Copyright Team Hvolgaard

 


Takt og Tone
 

Da Helsingørs kongelig privilegerede Skydeselskab er et gammelt selskab, er der med årene opstået omgangsformer, som det påhviler den proponerende broder at oplære proponenten i ved dennes indtræden i broderskabet. Det samme gælder brødre der har inviteret gæster.

Ved arrangementer der starter med spisning står vor høje Fuglekonge og vor høje Formand indenfor dørene. Disse hilses i nævnte rækkefølge med ordene ”Godaften høje Fuglekonge” og dernæst ”Godaften høje Formand”. Herefter hilses på samtlige tilstedeværende brødre.


Når tiden er inde til middagen, gøres der plads, så Fuglekongen kan gå ind i salen som den første, fulgt af Formanden og arrangementsdirektøren. Først derefter flokkes brødrene i de åbne døre og omkring de veldækkede borde.


Under middagen udbringes der et leve for Fuglekongen og et leve for Selskabet. Her forventes at alle deltager stående medmindre skavanker gør dette umuligt.
Efter en tale skåles og klappes der.


Når aftenen for ens eget vedkommende er slut hilses de tilstedeværende brødre godnat.Påklædning

En stor del af takt og tone er også påklædningen. I selskabet er brødrene altid iført den korrekte ”uniform”. Denne består i marineblå eller sort blazer med Selskabets stofmærke påsat venstre lomme. På venstre revers sættes Selskabets emblem således at fuglen hænger ud for overkanten af lommen. Til Kongefugleskydningen, Pølsegildet og de fire Skydeaftener bæres eventuelle skydemedaljer under venstre lomme. Under blazeren er den korrekte påklædning hvid skjorte ved de større arrangementer, dog accepteres andre farver ved de ugentlige spilleaftener. Slips bæres naturligvis, gerne med Selskabets logo. Benklæder forventes at være mellemgrå. Hertil sorte sko.

Det påhviler en broder, der medbringer en gæst, at sørge for at han er klædt på rette vis. Det forventes ikke at en gæst er i ”uniform” men at han dog bærer jakke og slips, gerne habit. Sidstnævnte gælder ikke mindst ved Kongefugleskydningen.

Ved gallamiddagen efter Kongefugleskydningen er påklædningen enten smoking eller kjole og hvidt.

 

Kunsten at proponere

Ifølge Selskabets love §2 har en broder der har været med i Selskabet i mindst 2 år ret til at proponere en person til optagelse. Den proponerede forventes at have deltaget i selskabets aktiviteter mindst tre gange (mindst een stor begivenhed f.eks. Kongefugleskydning eller pølsegilde, og to mindre f.eks. skydning). Når dette er opnået sendes et brev stilet til Formanden om proponerede. Brevet bør indeholde proponeredes stilling, navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Der bør også være en begrundelse for, hvorfor man ønsker vedkommende optaget. Brevet naturligvis behørigt signeret. I vore dage accepteres dog også mail med proponeringsbrev vedhæftet.
Formanden sørger for at brevet ophænges til beskuelse i det lille skab i entreen. Her skal brevet hænge i min. en uge. På et passende tidspunkt, som oftest når der er mindst tre proponerede, tages sagerne op til ballotering i forbindelse med et bestyrelsesmøde.
Sammen med proponeringen skal der også fremsendes en af den proponerede underskrevne samtykkeerklæring. Dette er en forudsætning for at vi i henhold til persondataforordningen må sætte brevet op i skabet…

SAMTYKKEERKLÆRINGEN