Selskabet

Selskabets love

Fuglekongen

Bestyrelsen

Historie

 

 

 

 webmaster    
Copyright Team Hvolgaard

 


Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 8 af generalforsamlingen valgte brødre. Desuden er Selskabets fuglekonge som sådan medlem af bestyrelsen.

Et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem vælges for 2 år, således at halvdelen af bestyrelsen afgår efter tur ved hver ordinær generalforsamling.

Formanden er således også på valg hvert andet år, men vælges særskilt og skriftligt.

 

 


Fuglekonge
Peter Nørgaard

fuglekonge  hkpss.dk


Formand
Gunnar Holm

formand  hkpss.dk

 

 


Viceformand

Lars Nygaard-Pedersen

viceformand  hkpss.dk


Kasserer

Torben Fritzbøger

kasserer  hkpss.dk

 

 


Sekretær

Tim Hvolgaard
Tlf.: 4018 1150
sekretaer  hkpss.dk


Arrangementes-
direktør
Mogens Fritzbøger

arrangementesdirektor  hkpss.dk
   


Bygningsdirektør

Jan Ipsen

bygningsdirektor  hkpss.dk


Inventariedirektør

Henrik Mohr

inventariedirektor  hkpss.dk

 

 


Læsedirektør

Torben Prag

laesedirektor  hkpss.dk

I mailadresserne skal mellemrum erstattes med @