Selskabet

Selskabets love

 

Bestyrelsen

Historie

 

 

 

 webmaster    
Copyright Team Hvolgaard

 


Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 8 af generalforsamlingen valgte brødre. Desuden er Selskabets fuglekonge som sådan medlem af bestyrelsen.

Et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem vælges for 2 år, således at halvdelen af bestyrelsen afgår efter tur ved hver ordinær generalforsamling.

Formanden er således også på valg hvert andet år, men vælges særskilt og skriftligt.

 

 


Fuglekonge
Thomas Larsen


 

Formand
Gunnar Holm

 

 

 


Viceformand

Lars Nygaard-Pedersen


Kasserer

Torben Fritzbøger

tfritzboger@gmail.com

 

 


Sekretær

Tim Hvolgaard
Tlf.: 4018 1150
sekretaer@hkpss.dk


Arrangementes-
direktør

Peter Nørgaard
ardirhkpss@gmail.com
 


Bygningsdirektør

Jan Ipsen


Inventariedirektør

Henrik Mohr

 

 


Læsedirektør

Torben Prag